OVER DE THUISBASIS

Wij zijn de Thuisbasis

De Thuisbasis is in 2014 ontstaan vanuit VanMontfoort. In de afgelopen 20 jaar heeft VanMontfoort heel veel professionals getraind en heel veel overheden en instellingen ondersteund in het sociaal domein, in het bijzonder in de jeugdzorg en de jeugdbescherming. Veel medewerkers van VanMontfoort komen uit de uitvoering en willen direct met de praktijk verbonden blijven. De Thuisbasis is zo’n directe verbinding tussen de uitvoering en de kennisorganisatie. Dat waarderen de medewerkers en de opdrachtgevers van De Thuisbasis en van VanMontfoort!

"Klantgericht, deskundig, nuchter – partner voor de inwoners en voor de gemeente"

Op dit moment is De Thuisbasis met ongeveer 10 medewerkers een kleine organisatie, die door de verbinding met VanMontfoort (25 medewerkers) in staat is om full service te bieden op inhoud, personeelszaken, financiën en bedrijfsvoering.

Onze ambities is om De Thuisbasis geleidelijk aan uit te bouwen tot een uitvoeringsorganisatie voor een aantal gemeenten. De uitvoering kan betrekking hebben op de jeugdteams en de sociale teams – al dan niet gecombineerd. Daarnaast bieden we effectieve programma’s om jeugdigen en gezinnen met ernstige en hardnekkige problemen te (re)integreren in de eigen omgeving.