VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN

Versterken voorliggende voorzieningen

Opvoeden doen ouders niet alleen, de hele sociale omgeving rond kinderen is betrokken bij opgroeien en opvoeden. Dit wordt ook wel een ‘pedagogische civil society’ genoemd. En als deze goed functioneert, zijn burgers bereid om in de eigen sociale netwerken en in het publieke domein de verantwoordelijkheid rond het opgroeien en opvoeden van kinderen te delen.

Een van de taken van de gemeente volgens de Jeugdwet is het versterken van deze pedagogische civil society, van het opvoedkundig en pedagogisch klimaat in wijken, buurten, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen

Om een advies te kunnen geven over welke voorliggende voorzieningen op het terrein van jeugd nodig zijn, maken we eerst een inventarisatie. We bekijken welke basisvoorzieningen en welk preventief aanbod organisaties aanbieden.

Implementatie van dit programma

Benieuwd wat De Thuisbasis kan doen voor uw gemeente?

Vraag een vrijblijvend gesprek aan.

Verkennend gesprek aanvragen