VERDER THUIS WOERDEN

Uitvoering van het programma voor de gemeente Woerden

In opdracht van de gemeente Woerden heeft De Thuisbasis een inventarisatie gemaakt van alle jeugdigen die uithuisgeplaatst zijn en niet in een (pleeg)gezin wonen. Voor 5 jeugdigen heeft De Thuisbasis het nieuwe programma Verder Thuis uitgevoerd. Dit programma richt zich op het realiseren van een plan waarmee de jeugdige een duurzaam perspectief krijgt in de leefwereld, dat wil zeggen: terug naar huis, opname in het sociale netwerk, een pleeggezin of op weg naar zelfstandigheid met steun vanuit de omgeving. De ervaring met Verder Thuis leert, dat hoewel alle betrokkenen willen, dat een jeugdige zo snel mogelijk weer naar de eigen leefomgeving gaat, er toch veel winst valt te behalen door een systematische, outreachende en resultaatgerichte aanpak.

Verder Thuis in uw gemeente