ONZE MISSIE EN VISIE

Onze missie

Wij bieden sociaal werk en jeugdhulp in opdracht van de gemeente. We zijn klantgericht, deskundig en nuchter. Onze ondersteuning richt zich op herstel van het gewone leven. Dat doen we door in te zetten op veranderingen in en rondom het individu, het gezin en de omstandigheden. We zetten onze kennis en ervaring met passie in voor de inwoners, maar we zien bescheidenheid als een professionele waarde. De inwoners maken zelf keuzes en hebben recht op hun eigen (zoek)proces. Onze steun gaat over het verminderen van de klachten die een inwoner ervaart, maar ook over veiligheid in het dagelijks leven thuis en in de omgeving, meedoen op school, in het arbeidsproces en in het sociale leven.

Voor de gemeente zijn wij een betrouwbare, transparante en efficiënte partner bij het behalen van de doelen van de gemeente binnen het beschikbare budget.

Onze visie

Onze visie sluit aan bij de doelen van de transformatie in het sociaal domein. Preventie vatten wij vooral op als het versterken van sociale steun in een gemeenschap, variërend van families en sociale netwerken tot de buurt, de hele gemeente, vrijwilligers, verenigingen, basisvoorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg, en werkgevers.

"Oplossingen worden bedacht door de mensen zelf; door ouders, jeugdigen en hun familieleden en door anderen uit het netwerk."

We zijn voorstanders van een laagdrempelig jeugdteam of sociaal team, waar iedereen terecht kan met vragen over opvoeden en opgroeien en vragen op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning. Wij vinden de term ‘generalist’ verwarrend en we spreken liever over jeugdprofessionals en WMO-professionals, waarbij er ook professionals zijn die zowel op het gebied van opvoeden en opgroeien als van de WMO hoge kwaliteit kunnen leveren. Een goede professional denkt en werkt integraal en verkent in het gesprek met de inwoner of het om een specifieke en op zichzelf staande vraag gaat, of dat de vraag samenhangt met problemen op diverse levensgebieden.

De kern van de transformatie zit volgens ons in de vraag of de gemeenschap, de gemeente en alle betrokken voorzieningen er samen met de inwoners in slagen om meer jeugdigen, gezinnen en individuele inwoners met ernstige en hardnekkige problemen een duurzaam perspectief in de leefomgeving te bieden. Bepalend voor de transformatie jeugd is niet een extra voorlichting aan alle ouders, maar het succesvol terug laten keren van jeugdigen uit de residentiële voorzieningen. Het realiseren van de transformatie voor inwoners en gezinnen met ernstige problemen is de uitdaging waar De Thuisbasis aan mee wil doen.

Inhoud, organisatie en geld horen in onze opvatting bij elkaar. Uit de inhoudelijke visie, dat er een hoogwaardige dienstverlening moet zijn die voor de inwoners ‘dichtbij’ is, volgt dat er geen lange keten van regisseurs moet zijn, maar dat de inwoner direct of na één telefoniste een professional te spreken krijgt die vraagt: ‘wat kan ik voor u doen?’ Het lokale team is geen loket; het is een deskundige gesprekspartner. Het team wordt geleid door een professional die tevens leidinggevende capaciteiten heeft. Er is weinig overhead, de lijnen zijn kort en we denken voortdurend na over het inkorten en verminderen van formulieren. Professioneel werken omvat ook efficiënt werken; de uitvoeringsorganisatie hoort mee te denken met de gemeente over optimale dienstverlening binnen het beschikbare budget. De Thuisbasis is een gesprekspartner van de gemeente en wil graag met de gemeente meedenken over voortgaande verbetering van uitvoering en beleid om de doelen die de gemeente gesteld heeft te bereiken.

Neem contact op