WAT DOEN WIJ VOOR GEMEENTEN

UITVOERINGSORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN

Een uitvoeringsorganisatie gespecialiseerd in Jeugd- en Sociaalteams

De Thuisbasis is speciaal ingericht om voor kleine en middelgrote gemeenten de uitvoering van de jeugdteams en de sociale teams op zich te nemen.

We doen dat inhoudsgedreven: we werken vanuit inhoudelijke ervaring en deskundigheid met goed opgeleide medewerkers die gesteund worden door de expertise van VanMontfoort.

We beschikken over een efficiënte bedrijfsvoering en over een goed personeelsmanagement.

Met de gemeente maken we heldere afspraken over de doelen die de gemeente met de uitvoering wil bereiken. Daarbij streven we naar niet-bureaucratische, gedurfde doelen zoals hoge cliënttevredenheid, minder beroep op zware voorzieningen, integrale werkwijze en uitvoering van het totale pakket binnen het beschikbare budget van de gemeente. De specifieke doelen die de gemeente stelt vertalen we naar acties in de uitvoering. Periodiek volgen we samen met de gemeente de voortgang ten aanzien van gestelde doelen.

dethuisbasis-kwaliteit-dienstverlening

EFFICIËNTE PROGRAMMA'S

Voor jeugdigen en gezinnen met ernstige en hardnekkige problemen

De echte uitdaging in de transformatie ligt bij jeugdigen en gezinnen met ernstige en hardnekkige problemen. Zij hebben het meest te maken met uitval: op school, in het werk, in de buurt, in de sociale contacten. Voor hen zijn er geen eenvoudige, kortdurende oplossingen; er moeten arrangementen worden ontwikkeld waarmee ze duurzaam kunnen meedoen. Om dat te bereiken is intensieve en professioneel hoogwaardige ondersteuning nodig, gericht op het realiseren van dergelijke arrangementen.

In de loop van 20 jaar heeft VanMontfoort verschillende programma’s ontwikkeld of overgenomen die zich richten op jeugdigen en gezinnen met ernstige problemen, waar veiligheidsrisico’s zijn en waar uitval dreigt. Dit betreft onder meer de VertrekTraining (NJi geregistreerd), Nieuwe Perspectieven, Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer, Families First en methoden voor de jeugdbescherming zoals de Deltamethode gezinsvoogdij en SAVE.

De Thuisbasis heeft vanuit deze programma’s en de expertise van VanMontfoort het programma Verder Thuis ontwikkeld. Dit programma richt zich specifiek op de terugkeer of de re-integratie van jeugdigen die uithuisgeplaatst zijn en die niet in een gezin wonen. Lees hier meer over Verder Thuis.

effectieve-programma-s-thuisbasis

PEDAGOGISCHE KRACHTEN

Hoe kun je pedagogische krachten in een gemeenschap versterken?

Naast het versterken van de eigen kracht van de inwoner en het sociale netwerk hoort ook het versterken van de pedagogische krachten in de gemeenschap bij de doelen van de transformatie. De Thuisbasis heeft ervaring met een praktische aanpak, gericht op de ouders die elkaar ontmoeten bij de school, vrijwilligersorganisaties waar een potentieel aan inwoners is om anderen te ondersteunen, werkgevers die jongeren een kans willen geven, etc.

kracht-van-het-netwerk

AANBOD OP MAAT

Wij vinden het een uitdaging om met de gemeente en alle betrokkenen te werken aan oplossingen voor jeugdigen en gezinnen waar de ondersteuning is vastgelopen. Hierbij maken we gebruik van het door VanMontfoort ontwikkelde analysemodel van de viervensters. Voor de gemeente maken we graag een aanbod voor individuele vraagstukken.